57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Třídní program - Motýlci

Na heterogenní třídě Motýlků pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami usilujeme o celkový rozvoj všech dětí, a to na základě jejich osobnostních předpokladů, věku, možností i zvláštností. Dbáme na to, aby každé dítě nám svěřené mělo v přirozeně podnětném prostředí své ojedinělé místo, pro radostné prožívání dětství.

V letošním roce se s dětmi vydáme na putování po motýlkové zemi, kam my "Motýlci" vlastně patříme. Pomáhat nám bude  motýl Emanuel. S ním budou děti prožívat nová dobrodružství. No a když půjde spinkat, děti si budou všechna nová dobrodružství zaznamenávat do své knihy. Na jaře se s Emanuelem zase setkají a budou pokračovat ve společném putování.  

                    Motto: " Dobré ráno, dobrý den, hrajeme si s motýlkem"

 

 U motýlků, tam je prima,                       Motýlek si létá světem,                                

 ať je léto nebo zima.                                pořádá i závod s větrem.

 Chceme poznat celý svět,                        Třepetá se tam i zpět,
             
poletíme proto hned.                               nevynechá žádný let.

.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM je v souladu s RVP PV i ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM Zdravé Mateřské školy Dalmatinka se zaměřením na zdravý životní styl. Je rozpracován do integrovaných bloků a jejich tematických částí. Činnosti jsou motivovány tak, aby děti bavily a přinášely jim radost i užitek. Snažíme se, aby vycházely ze zájmu dětí a podporovaly jejich přirozenou touhu poznávat a něco nového se naučit.