57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

PROJEKT - ŠABLONY

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Šablony, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003111 v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
DETAILY PROJEKTU
Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 
Finanční výše podpory: 507088,- Kč
Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.
Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Tupá Jiřina, ředitelka organizace
tupaji@ms57.plzen-edu.cz
724147455
ANOTACE projektu:
Cílem výzvy je podpořit mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V našem případě je projekt zaměřen na kombinaci aktivit chůva jako personální podpora v MŠ, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi, inkluze, osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů a prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u předškolních dětí.


MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON PROJEKTU

I/1.1
Chůva – personální podpora MŠ
I/2.2
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
I/2.3e
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, Inkluze
I/2.4
Specifika práce pedagoga s 2letými dětmi v MŠ
I/3.1
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

 
Webdesign: SITMP