57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

BŘEZEN 2021

UZAVŽENÍ MŠ - NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR JE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA OD 1.3.2021 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.
Více informací zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
Informace MŠMT k provozu škol od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 a odkaz na stránku kraje včetně usnesení vlády, kde je informace k zajištění péče o děti zaměstnanců ve vybraných profesích, kterým v současné době školy zajišťují péči o děti od 2 do 10 let. Zejména informace jak si tuto péči zajistit, koho se přesně týká a jaké školy tuto péči zajišťují v Plzni i celém kraji.
https://www.plzensky-kraj.cz/poskytovani-pece-urcenymi-skolami-v-plzenskem-kra-2-1-1-1-1-1-1-1
Mateřská škola je z nařízení vlády uzavřena. Toto uzavření využijeme k malování tříd, desinfekci všech prostor školy a školní jídelny.

Zde naleznete akce společné pro všechny třídy a jednotlivé akce tříd pak v třídních aktualitách

ÚNOR 2021

 vzhledem k epidemiologické situaci, jsou i nadále veškeré akce do odvolání pozastaveny
 probíhá pouze interní výuka angličtiny
 kulturní akce – záloha 800,- Kč na 2. pololetí se zatím platit nebude

Zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče našich budoucích školáčků,
konkrétní informace k zápisům do mateřských škol budou zveřejněny v březnu 2021 :
  • na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu,  
  • na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu /Úřad/Magistrát města Plzně//Úřad služeb obyvatelstvu/Odbor školství mládeže a tělovýchovy,   
  • na webových stránkách www.plzenskeskoly.cz /Aktuality
  • na webových stránkách naší mateřské škol.
Těšíme se na vás
S pozdravem 
Bc. Kucíková Alena
Ředitelka školy


LEDEN 2021

 vzhledem k epidemiologické situaci, jsou i nadále veškeré akce do odvolání pozastaveny
 probíhá pouze interní výuka angličtiny

 kulturní akce – záloha 800,- Kč na 2. pololetí se zatím platit nebude.
 v pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny a provoz MŠ je omezen pouze pro závazně přihlášené děti

 PODĚKOVÁNÍ
odkaz na zde:

https://www.youtube.com/watch?v=2Igo_vb-3Sc 


UPOZORNĚNÍ PLATNÉ OD 9.9.2020

Vážení rodiče, přátelé školy a hlavně děti, blíží se začátek nového školního roku 2020/2021 a tak Vás všechny chceme touto cestou přivítat v naší mateřské škole. Současně Vás chceme požádat, vzhledem k neustálým změnám ohledně nošení roušek, alespoň v začátcích školního roku o prevenci a nošení roušek v budově mateřské školy pro dospělé. Děti  roušky nosit nemusí.Zde naleznete akce společné pro všechny třídy a jednotlivé akce tříd pak v třídních aktualitách

Onemocnění dětí předškolního věku - kdy do školy ano a kdy ne

 
ŠKOLNÉ
od 1.9.2020 do 30.6.2021 je 535,- Kč.
Měsíčně na číslo účtu 58338311 / 0100 k 5. dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem.
Do poznámky jméno dítěte a účel platby.
Školné za prázdninový provoz v červenci a srpnu se platí pro přihlášené děti zvlášť a jednorázově.
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

STRAVNÉ
ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVNÉHO OD 1.7.2019 DO 8:00 HODIN !
E-MAILEM: ms57@ms57.plzen-edu.cz
Povolení k inkasu - číslo účtu 11230311 / 0100
Záloha na stravné bude 1000,- Kč, proto žádáme rodiče, aby měli u povolení inkasa dostatečný limit.
Další měsíc dle počtu dní docházky dítěte v MŠ.
Trvalý příkaz na úplatu za předškolní vzdělávání a povolení inkasa na stravné je nutné zařídit nejpozději do konce srpna, aby mohla platba proběhnout v září.

KONTAKTY
Ředitelka školy:
Bc. Kucíková Alena
Mobil: 724 395 754
E-mail: kucikovaal@ms57.plzen-edu.cz
Zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Bulínová Karla
Mobil: 728 823 605
E-mail: bulinovaka@ms57.plzen-edu.cz
Vedoucí školní jídelny:
Krejčová Vlasta
Mobil: 724 509 567
E-mail: krejcovavl@ms57.plzen-edu.cz
Školnice:
Prelovská Pavlína
Mobil: 602 673 616
E-mail: prelovskapa@ms57.plzen-edu.cz
Třídy
Ptáčci: 724 395 415
Koťátka: 602 673 681
Žabičky: 602 673 675
Berušky: 602 673 683
Motýlci: 602 673 611
Štěňátka: 602 673 634

OD 1.9.2019 JE POVINNÁ DOCHÁZKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI DENNĚ OD 7:45 DO 11:45 HODIN:
Každá nepřítomnost musí být zdůvodněna zákonným zástupcem v omluvném listu, který je k dispozici ve třídě.
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/msmt-povinne-predskolni-vzdelavani-od-1-9-2017.aspx


ORIENTAČNÍ TABULE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

  • budova A : ředitelství MŠ, vedoucí ŠJ, školní kuchyně
  • budova B : ŽABIČKY a BERUŠKY
  • budova C : KOŤÁTKA a PTÁČCI
  • budova D : MOTÝLCI a ŠTĚŇÁTKA

 

 


 
 
Webdesign: SITMP