57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Třídní vzdělávací program

 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 2020/2022

VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ SVĚT

CÍLE PROGRAMU
 -vytvářet vhodné podmínky pro dobrou adaptaci dětí ve třídě, pocit důvěry, uznání, sebedůvěry, sebeúcty, seberealizace, sounáležitosti
-vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v MŠ, respektovat jeho individuální potřeby
-vytvářet prostředí, kde může dítě zažít  radost ze všeho živého, včetně vlastního života - dítě se dívá, naslouchá, aktivně prozívá a učí se životu a učí se vnímat jeho smysl (pohádka - dobro x zlo)
-učit se pozitivně vnímat své tělo a uvědomovat si jeho funkce a možnosti, chránit své vlastní zdraví i druhých
-rozvíjení schopnosti spolupracovat, vést děti k pochopení a respektování pravidel a řádů
- směřovat výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, vytváření zdravých postojů a návyků
vést děti k vnímání krásy, barevnosti a rozmanitosti živé a neživé přírody, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, prohlubovat znalosti environmentální výchovy
-rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
- rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie u dětí

 

MOTTO TŘÍDY:
 
„Ve školce jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi,
objevovat svět nás baví, jsme veselí a hraví.“
 
Jaro, léto, podzim, zima,
u berušek je vždy prima,
jsme tu všichni kamarádi,
co se mají spolu rádi.
 
Duha, slunce, déšť i mrak,
 tak už si pojď s námi hrát!
Červená, žlutá, modrá, zelená,
naše školka je celá barevná.

 

 
Webdesign: SITMP