57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Třídní program

Charakteristika třídy „KOŤATA“

učitelky: Modlíková Monika, Bc.Hrubcová Alena

asistent pedagoga: Lupáčová Růžena

počet dětí: 26 , věk : 3 - 7 let 

-          zdravá výživa
-          v přízemí budovy C
-          celodenní provoz od 6:00 – 17:00 hod..
-          zapsaných 26 dětí od 3 do 7 let
-          nejdůležitější činnosti během dne podle vnitřního řádu MŠ
-          odpolední činnosti podle přání rodičů a dětí:
                            předplavecká výuka – bazén na Slovanech,  AJ, sauna,
                            hudební -,,Strunky", výtvarné - "Šikulka", rytmická grafomotorika "Metoda dobrého startu", "Matemág"

PROVOZ TŘÍDY: PONDĚLÍ - PÁTEK 6.00 – 17.00 HODIN.

Časový rozvrh dne je variabilní a vychází jak z potřeb dětí, tak z aktuální situace.

  • Příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, didakticky cílené činnosti, spontánní učení ve skupinách i individuálně.
  • Ranní cvičení, dopolední svačina.
  • Řízené činnosti estetické, hudební, výtvarné, pracovní, literární, pohybové, poznávací činnosti.
  • Pobyt venku - dle počasí, hry na zahradě, vycházky do okolní přírody.
  • Oběd, osobní hygiena.
  • Odpolední klid - pro předškolní děti, které nespí, jsou určeny zájmové činnosti - angličtina, plavání, sauna, metoda dobrého startu, výtvarné činnosti, hudebně – pohybové činnosti
  • Odpolední svačina, hry dětí dle jejich výběru, případně pobyt na školní zahradě.
Spolupráce MŠ s rodiči :
 
-          schůzky s rodiči
-          vánoční posezení
-          společné akce s rodiči
-          kulturní akce – divadla…
-          Mikulášská nadílka
-          rozloučení s předškoláky
-          pomoc rodičů – pracovní materiál…sponzorství
-          vzájemná informovanost o schopnostech i problémech v oblasti výchovy dítěte
-          den otevřených dveří
-          maškarní bál
Plánované akce: besídky, divadelní představení, ZOO, Mikulášská nadílka, vánoční  
                       posezení, soutěžní dopoledne MDD, třídní dílničky s rodiči, rozloučení s předškoláky, škola v přírodě,
                       zápis do MŠ – den otevřených dveří
 
 
TŘÍDNÍ KURIKULUM                                                                
 
       
 ,,ENDELE BENDELE S MRTÍNKEM"
 
Základní cíle :
 
-          vytvářet předpoklady pro fyzický, společenský a duševní rozvoj osobnosti dětí
-          vycházet z potřeb dětí ( uznání, sebedůvěra, sebeúcta, seberealizace, bezpečí, sounáležitost, fyziologické potřeby )
-          vytvářet dostatek prostoru a času pro spontánní hru
-          pečovat o celkový zdravotní stav, spontánní pohyb, hygienické a pracovní návyky, rozvíjení jemné a hrubé motoriky
-          dodržování zdravé výživy
-          prohlubovat u dětí city, sebedůvěru, vzájemnou toleranci a pocit optimismu
-          rozvíjet komunikaci dítěte
-          podporovat u dětí radost z tvoření a poznávání, zodpovědnost
 
 

 

 
Webdesign: SITMP