57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Naše třídy

PROVOZ TŘÍD PONDĚLÍ – PÁTEK 6:00 – 17:00 HODIN.

Časový rozvrh dne je variabilní a vychází jak z potřeb dětí,tak z aktuální situace.

  • Příchod dětí,ranní hry dle volby a přání dětí,didakticky cílené činnosti, spontánní učení ve skupinách i individuálně.
  • Ranní cvičení,dopolední svačina.
  • Řízené činnosti estetické, hudební, výtvarné, pracovní, literární, pohybové, poznávací činnosti.
  • Pobyt venku - dle počasí, hry na zahradě, vycházky do okolní přírody.
  • Oběd, osobní hygiena.
  • Odpolední klid - pro předškolní děti, které nespí, jsou určeny nadstandartní činnosti - angličtina, plavání, sauna, výtvarné  a polytechnické činnosti, metoda dobrého startu, hudebně – pohybové činnosti, počítače, předmatematické a předčtenářské činnosti, klidové hry.
  • Odpolední svačina, hry dětí dle jejich výběru, případně pobyt na školní zahradě.
 
Webdesign: SITMP