57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY PTÁČCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY PTÁČCI

UČITELKY: JITKA JEŽKOVÁ, ŠTĚPÁNKA KRÁLOVÁ

POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ : 26, VĚK 3-7 let, heterogenní skupina

CELODENNÍ PROVOZ  OD 6:00  DO 17:00

PRVNÍ PATRO BUDOVY C

ZAMĚŘENÍ NA ZDRAVOU VÝŽIVU

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČINNOSTI BĚHEM DNE DLE VNITŘNÍHO ŘÁDU MŠ

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI PODLE PŘÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ - předplavecká výuka - Bazén na Slovanech, Saunování, Výuka anglického jazyka, Metoda dobrého startu, Matemág, hudební činnosti - Strunky, výtvarné činnosti - Šikulka, pohybové činnosti - Sporťáček

ČASOVÝ ROZVRH DNE JE VARIABILNÍ A VYCHÁZÍ JAK Z POTŘEB DĚTÍ, TAK Z AKTUÁLNÍ SITUACE

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ, RANNÍ HRY DLE VOLBY  A PŘÁNÍ DĚTÍ, DIDAKTICKY CÍLENÉ ČINNOSTI, SPONTÁNNÍ, PROŽITKOVÉ A KOOPERAČNÍ  UČENÍ VE SKUPINÁCH I INDIVIDUÁLNĚ.

VÝUKA POLYTECHNICKÉ, DIGITÁLNÍ A TECHNICKÉ VÝCHOVY V MŠ FORMOU PROŽITKOVÉHO UČENÍ.

 

 
Webdesign: SITMP