57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Třídní program


Charakteristika třídy „P T Á Č C I ‘‘ 57.MŠ

p.uč. Hana Šalomová
p.uč. Jitka Ježková

-zdravá výživa
-v patře 1.budovy
-celodenní provoz od 6:00 – 17:00 hod.…
-zapsaných 28 dětí od 2 do 6 let
-nejdůležitější činnosti během dne podle vnitřního řádu MŠ

-odpolední činnosti podle přání rodičů a dětí :
„Plaváček ‘‘ předplavecká výuka - bazén na Slovanech
"Školáček" MetodaDobréhoStartu příprava na školu
grafomotorika s hudbou
Saunování , konstruktivní hry
„Šikulka‘‘ výtvarné a pracovní činnosti
„Sporťáček‘‘ sportovní aktivity-hry
,,Strunky‘‘ s hudebním zaměřením
AJ,sauna ,logopedická péče, kulturní akce


Školní rok 2018 / 2019

 ,,Dobrodějova kouzla"

Základní cíle :
vytvářet předpoklady pro fyzický , společenský a duševní rozvoj osobnosti dětí
vycházet z potřeb dětí ( uznání, sebedůvěra, sebeúcta, seberealizace, bezpečí, sounáležitost, fyziologické potřeby )
vytvářet dostatek prostoru a času pro spontánní hru
pečovat o celkový zdravotní stav, spontánní pohyb, hygienické a pracovní návyky, rozvíjení jemné a hrubé motoriky
dodržování zdravé výživy
prohlubovat u dětí city, sebedůvěru, vzájemnou toleranci a pocit optimismu
rozvíjet komunikaci dítěte
podporovat u dětí radost z tvoření a poznávání, zodpovědnost


 

 
Webdesign: SITMP