57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PTÁČCI

TVP RODINA TRÁVNÍČKOVA

AHOJ VIKTORKO

Cíle tematického celku : Adaptace na nové prostředí, seznamování s hračkami - kam co patří, uvědomování si důležitosti rodiny, zdravá výživa, zdravý životní styl, rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí

Náměty a motivace: Viktorka jde do školky, noví kamarádi, nové hračky, naše rodina, rodokmen, rodinné vztahy, náš dům, zdraví, proč maminka Viktorku nechce, zahozená

PODZIM U TRÁVNÍČKŮ

Cíle tematického celku:Změny v přírodě - dozrávání ovoce, barvy listí, poznávání druhů stromů, tvary, počasí a proměny přírody, zvířátka z lesa, chápání příběhu, různé materiály, vlastnosti, ochrana přírody, ochrana bezpečí

Náměty a motivace: S dědečkem na výletě v Praze, s babičkou na zahradě, na houbách, nemocný ptáček, ztracený pejsek, maminčino miminko, babiččiny pohádky, s maminkou na trzích...

ZIMNÍ OBDOBÍ

Cíle tematického celku: Uvědomování si chování k okolí, chápání Adventu, tradic, vánoční přípravy, zpívání a recitování na besídku - rozvoj řečových a pěveckých dovedností, ochrana zvířátek, rozvoj pohybu, povědomí o kulturním prostředí, přírodním prostředí a jeho změnách

Náměty a motivace: Davídek a čerti s Mikulášem, Vánoční přípravy, dárky, zdobení, s babičkou v kuchyni, v obchodu, Ježíšek, hry se sněhem, s tátou na horách, Viktorka musí spolknout prášek, sněhulák, dědeček vypráví o vesmíru, karneval

JARO U TRÁVNÍČKŮ

Cíle tematického celku: Poznávání zvířátek, jejich vlastnosti, mláďata, poznatky o probouzející se přírodě, hmyz, poznávání kytiček, bylinek, rozkvetlé stromy, chápání vtipu, pravda-lež, schopnost vážit si života, rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvoj předčtenářské gramotnosti

Náměty a motivace: Táta má narozeniny, s babičkou na dvorku, teta se vdává, O Štěňátku, Davídek nechce jíst, maminka má svátek, Ferda mravenec

AHOJ LÉTO

Cíle tematického celku: Rozvoj logického myšlení, chápání významu různých druhů zaměstnání - řemesla, rozvoj pohybového aparátu, orientace v mapě - světadíly. cestování, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, vytváření základu pro práci s informacemi

Náměty a motivace: Viktorka půjde do školy, pohádky ve vlaku, Honzíkova cesta, u táty v práci, jedeme k moři, besídka pro rodiče, ahoj předškoláci

 
Webdesign: SITMP