57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Další informace

Zřizovatel:

   

Funkci zřizovatele vykonává Rada MO Plzeň 4 www.umo4.plzen.eu  

 

Provoz mateřské školy:

Provoz mateřské školy: pondělí až pátek 6:00 – 17:00 hodin.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny : PO 12:00 – 14:30 hod.

Telefon : 724 509 567

Návštěvní a konzultační hodiny ředitelky školy : PO 12:00 – 13:30 hod.

Konzultační hodiny na třídách – individuálně po domluvě s učitelkami

Školné od 1.9.2018 do 30.6.2019 je 535,- Kč.
Školné od 1.9.2019 do 30.6.2020 je 600,- Kč.
Měsíčně na číslo účtu 58338311 / 0100 k 5. dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem.
Do poznámky jméno dítěte, třídu a účel platby.
Školné za prázdninový provoz v červenci a srpnu se platí pro přihlášené děti zvlášť a jednorázově.

Partnerství:

ZOO Plzeň - kmotři šimpanze učenlivého

Spolupráce s 28.ZŠ Plzeň,Rodinná 39

  • Celoroční využívání počítačové učebny ZŠ
  • Besedy v městské knihovně Lobzích - budova školní družiny ZŠ
  • Mikulášská nadílka v MŠ - připravená třídami ZŠ
  • Vánoční vystoupení v ZŠ pro předškoláky
  • Návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ
  • Návštěva školní družiny ZŠ
  • Školička pro budoucí prvňáčky - připravena ZŠ
  • Sportovní den na hřišti ZŠ - připravený ŽŠ
  • Den dětí v MŠ - připravený třídami ZŠ

Během letních prázdnin 2009 proběhla rekonstrukce naší mateřské školy, která byla financována z grantu Norského finančního mechanismu, tzv. "Norských fondů".

 

VŠECHNY UČITELKY A ASISTENTKY NAŠÍ MŠ JSOU ZAPOJENY DO PROGRAMU "MY LITTLE ENGLISH"


 
Webdesign: SITMP