57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

O nás

,,VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE,, Robert Fulghum

Těm, kteří nás ještě neznají, představujeme 57. mateřskou školu DALMATINKU v Plzni.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
57. mateřská škola Plzeň Dalmatinka - Odkaz ZDE
57. MŠ Plzeň - Odkaz ZDE


Naše motto ,,Aktivní a šťastné dětství,,

  • zajišťujeme kvalitní prodloužený provoz od 6:00 do 17:00 hodin
  • celoroční provoz MŠ včetně prázdnin omezeným provozem 
  • vytváříme podmínky pro vzdělávání mladších dětí v případě volné kapacity školy
  • zapojujeme se do různých projektů a grantů
  • spolupracujeme s ostatními MŠ  a ZŠ
  • pořádáme akce pro děti, rodiče i širokou veřejnost

Naše školka je umístěna v klidném prostředí v Plzni Lobzích. Dostupnost MHD-trolejbus č.15 konečná stanice POD VRCHEM, autobus č.30 a č.29. stanice U ASTRY.

Mateřská škola je šestitřídní a ve třídách jsou zastoupeny všechny věkové kategorie dětí od tří do šesti let. ŽABIČKY, BERUŠKY, KOŤATA a PTÁČCI jsou běžné třídy MŠ. MOTÝLCI a ŠTĚŇÁTKA jsou třídy MŠ pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Školka má čtyři budovy:

  • budova A : ředitelství MŠ, vedoucí ŠJ, školní kuchyně
  • budova B : ŽABIČKY a BERUŠKY
  • budova C : KOŤÁTKA a PTÁČCI
  • budova D : MOTÝLCI a ŠTĚŇÁTKA

Budovy mají bezbariérové přístupy.

Třídy MŠ :každá třída je vybavena hernou, šatnou dětí, umývárnou, sociálním zařízením. Součástí každé třídy jsou také přípravné kuchyňky pro výdej jídel. Ve třídách je dřevěný variabilní nábytek, který lze dle potřeb dětí aktuálně přestavovat.Třídy jsou také vybaveny dostatečným množstvím kvalitních hraček a stavebnic, které děti všestranně rozvijí. Vnitřní i venkovní prostory neustále modernizujeme a vylepšujeme.

Pobyt venku dětem zpříjemňuje prostorná školní zahrada, kterou maximálně využíváme a která dětem skýtá mnoho podnětů k tvořivým hrám. Na zahradě najdete kromě pěti pískovišť i různé dřevěné komponenty jako domečky pro děti, průlezky, houpačky, skluzavky, velký a malý vláček. Pro pobyt venku jsou zde pro děti i venkovní sociální zařízení s umývárnou.

Třídní programy sestavujeme podle školního vzdělávacího programu "ZDRAVÁ ŠKOLA DALMATINKA", a Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, tak, abychom vytvořili podmínky pro všestranný rozvoj dětí. Respektujeme práva a potřeby každého jednotlivce.

Náš výchovně vzdělávací program je zaměřen tak, aby rozvíjel samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporoval jejich osobnostní růst a probouzel chuť poznávat, tvořit a být samo sebou. Pokládáme základy vzdělávání všem dětem podle jejich individuálních možností, zájmu a potřeb. Rozvíjíme též péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Při vytváření výchovně vzdělávacích plánů na třídách vycházíme především ze zájmu a potřeb dětí poznávat svět v celé jeho podobě a z poznatků přiměřených jejich věku. Témata a činnosti třídních programů jsou voleny tak, aby dětem byly blízké.

Jedná se především o témata související se zvířaty, přírodou, ročním obdobím, člověkem, rodinou, naším městem, pohádkami, ale i ekologií. Tyto poznatky předáváme dětem formou her, skupinovou i individuální činností, experimentováním, výlety do přírody a především prožitkovým učením. Ve dvou našich speciálních třídách, kde jsou děti se speciálně vzdělávacími potřebami i  vadami řeči, zajišťujeme individuální logopedickou péči a spolupracujeme především s SPC pro děti s vadami řeči a s pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni. Předškolní vzdělávání dětí zajišťuje kolektiv kvalifikovaných učitelek, které se neustále vzdělávají a hledají nové a lepší směry a zajímavé činnosti pro práci s dětmi.

Třídy jsou věkově smíšené a učitelky vzdělávají děti zapsané do jednotlivé třídy od nástupu do mateřské školy až po vstup do školy.

Co se týče stravování ,poskytujeme dětem pestrou a vyváženou stravu. Samozřejmostí je celodenní dodržování pitného režimu.Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní,která je zařízena dle evropských parametrů.

Stravování : dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Je dodržován spotřební koš, což znamená denní výživová norma tuků, cukrů, masa, ryb, luštěnin, brambor, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků.

Celodenní pitný režim : čaje, džusy, šťávy, minerální vody. Pitný režim je dodržován i při pobytu na zahradě. V případě potřeby dítěte je možno po domluvě zajistit i dietní stravování.

Během letních prázdnin 2009 proběhla rekonstrukce naší mateřské školy, která byla financována z grantu Norského finančního mechanismu, tzv. "Norských fondů".
  

 
Webdesign: SITMP