57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Informace k provozu školy v měsíci červenci a srpnu 2019

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V ČERVENCI A SRPNU 2019
zajišťuje:
1.7. - 12.7. budova D - Motýlci a Štěňátka
15.7. - 26.7. budova C - Koťátka a Ptáčci
29.7. - 2.8. MŠ uzavřena
5.8. - 30.8. budova B - Berušky a Žabičky
Informace k provozu školy v měsíci červenci a srpnu 2019
Provoz mateřských škol v měsíci červenci a srpnu se řídí § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění:
„Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.“
Po dohodě se zástupci MO Plzeň 4 Vám oznamujeme:
omezení provozu 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2019,
přerušení provozu 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvkové organizace (dále jen 57. MŠ Plzeň) v 31. týdnu, tj. od 29. 7. 2019 – 2. 8. 2019.
Dle zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bude provoz 57. MŠ Plzeň v měsíci červenci a srpnu probíhat v omezeném režimu a jeho organizace bude zajištěna takto:
1) vedení mateřské školy nejpozději do 15. dubna 2019 poskytne zákonným zástupcům dětí oznámení o organizaci provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu,
2) od 1. – 26. 7. a od 5. - 31. 8. 2019 bude probíhat provoz v 57. MŠ Plzeň v omezeném režimu s provozní dobou od 6:00 – 16:00 hodin každý pracovní den,
3) v 31. kalendářním týdnu (29. 7. – 2. 8. 2019) bude 57. MŠ Plzeň uzavřena. Období letních měsíců škola využívá k provádění údržby, oprav, rozsáhlejších realizací a sanitaci v prostorách podléhajících hygienickým požadavkům dle zákona. Děti mohou být v tomto týdnu umístěny v příměstském táboře pořádaném střediskem volného času Radovánek, Pallova 18, Plzeň, a dále v jiných zařízeních podle živnost. zákona (např. v dětské skupině - http://www.dsmpsv.cz/),
4) zákonní zástupci dítěte zaznamenají nejpozději do 30. dubna 2019 termíny docházky svého dítěte do 57. mateřské školy Plzeň v měsíci červenci a srpnu z důvodu zajištění organizace provozu mateřské školy, 
5) výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy směrnicí o stanovení výše úplaty na konkrétní školní rok, která je platná od 1. září do 31. srpna daného školního roku, tj. pro rok 2018/19 je výše úplaty 535,- Kč/měsíc.
V případě zapsání dítěte k docházce v červenci nebo srpnu je splatnost úplaty za předškolní vzdělávání do 15. 6. 2019 pro oba měsíce na účet číslo 58338311/0100. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a třídu.
V případě, že zapsané dítě k docházce nenastoupí, úplata za předškolní vzdělávání se nevrací.
Zákonným zástupcům dítěte, kteří k docházce dítě nezapíší, nebude, v tomto měsíci úplata za předškolní vzdělávání účtována.
6) Termín úhrady zálohy na stravné ve výši 1 000,- Kč/měsíc (2 000,-/2 měsíce) v 57. MŠ Plzeň je 15. 6. 2019 na účet školní jídelny 11230311/0100. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a třídu,
7) zákonní zástupci dítěte pečlivě zváží potřebu umístění dítěte v mateřské škole a zapíší docházku svého dítěte pouze v těch dnech, kdy do ní bude dítě skutečně docházet. Zapsání dítěte na jednotlivé dny je závazné. V době omezeného provozu mateřské školy budou střídavě čerpat dovolenou všichni zaměstnanci mateřské školy,
8) provoz v měsíci červenci a srpnu se řídí školním řádem, provozním řádem mateřské školy a školní zahrady a všemi platnými dokumenty a probíhá za výše uvedených podmínek.

 
Webdesign: SITMP