57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Úřední deska

1.3. 2015

Zapojení do výtvarně vzdělávacího projektu ,,Hajánek a Ospalka,,

Naše mateřská škola je od března 2016 zapojena do výtvarně - vzdělávacího projektu pro děti z mateřských škol.2014/2015 výtvarná soutěž pro mateřské školy - umístění na prvních…

22.2. 2015

Zapojení do projektu ,,Noc s Andersenem

Mateřská škola je od 22.1.2015 zapojena do projektu ,,Noc s Andersenem,,Více o projektu naleznete zde:http://www.nocsandersenem.cz/   

20.1. 2015

Zapojení do projektu ,,Celé Česko čte dětem,,

Mateřská škola je od 20.1.2015 zapojena do projektu ,,Celé Česko čte dětem,,Více informací o projektu naleznete zde:http://celeceskoctedetem.cz/   

10.1. 2015

Škola zapojena do Programu digitalizace škol - EDULAB

Naše mateřská škola je od ledna 2015 zapojena do Programu digitalizace škol - EDULAB.Více o programu naleznete zde:http://www.edulab.cz/   

2.1. 2015

Zapojení do projektu ,,Medvídková nemocnice..

Naše mateřská škola je několikátým rokem zapojena do projektu ,,Medvídková nemocnice,,Více o projektu naleznete zde:http://www.medvidkovanemocnice.cz/  

1.1. 2013

Ekologický projekt ,,Dalmatinkova zahrádka,,

Od ledna 2013 roce byl zahájen ekologický Projekt Dalmatinkova zahrádka. Jedná se o úpravu a přeměnu školní zahrady na přírodní učebnu. Ekologický projekt bude sloužit ke vzdělávání…

5.9. 2012

Školné

ŠKOLNÉ od 1.9.2019 do 30.6.2020 je 600,- Kč.Měsíčně na číslo účtu 58338311 / 0100 k 5. dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem.Do poznámky jméno dítěte, třídu a účel…

5.9. 2012

Sazebník

1.9. 2010

Zapojení do projektu ,,My little english,,

Všechny učitelky i asistenti pedagoga naší mateřské školy jsou zapojeny od 1.9.2010 do projektu ,,My little english,,

30.8. 2009

Rekonstrukce mateřské školy z ,,Norských fondů,,

Během letních prázdnin 2009 proběhla rekonstrukce naší mateřské školy, která byla financována z grantu Norského finančního mechanismu, tzv. "Norských fondů". 

<1 | 2
Webdesign: SITMP