57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ DOBY OD 1.1.2016

PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ DOBY 57. MATEŘSKÉ ŠKOLY DALMATINKA
OD 1. 1. 2016 DO 31.8.2016 BUDE MÍT NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA PRODLOUŽENÝ PROVOZ
NA JEDNÉ TŘÍDĚ MŠ : TŘÍDA KOŤATA 6:00 – 17:00 hod.
Prodloužený provoz se netýká dětí se speciálně vzdělávacími potřebami s asistentem pedagoga.
RANNÍ PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ : 6:00 – 8:00 HOD. 
Pozdější příchody dětí do 9,00 hod. – otevřená branka u budovy A (spodní branka u hospodářské budovy)
POZDĚJŠÍ PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ : DO 9 : 00 HOD.
Na základě rozhodnutí starosty ÚMO 4 Bc. Michala Chalupného máte od 1.1.2016 možnost využít prodlouženého provozu na jedné třídě do 17:00 hodin a pozdějšího příchodu dětí do 9:00 hod. 
Pozdější příchod do MŠ je nutné nahlásit:
a) písemně a předat učitelce max. den předem
b) emailem do 8:00 hod. daného dne na: 57.ms@seznam.cz ( uvádějte jméno a třídu dítěte) 
c) pomocí SMS nejpozději do 8:00 hod. daného dne na mobil jednotlivých tříd ( uvádějte jméno ,třídu dítěte)
V případě, že se dítě do mateřské školy nedostaví, bude započítáno .
Zvažte, prosím, že při pozdějším příchodu se dětem zkracuje možnost volné hry dětí, začátek různých kulturních akcí, počítače na 28.ZŠ, individuální logopedie a zejména přirozené začlenění do dětského kolektivu.
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ : 12:00 – 12:30 HOD. (Stávající režim.)
ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ : 14:30 – 15:50 HOD.
( V 15,50 HOD. PŘEVEDE UČITELKA DĚTI DO TŘÍDY S PRODLOUŽENÝM PROVOZEM .)
OMLOUVÁNÍ DĚTÍ DO E- MAILU : DO 6,30 HOD (stávající režim)
OMLOUVÁNÍ - POZDĚJŠÍ PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ : DO 8 : 00 HOD.
JIŘINA TUPÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY


 

 
Webdesign: SITMP