57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Žádám rodiče o maximální obezřetnost při ochraně dětí v budovách mateřské školy.
Vzhledem k události, o které jsme se dozvěděli včera prostřednictvím ÚMO  Plzeň 4 ,
kdy
do objektu, jedné mateřské školy , ráno společně s příchozími rodiči vnikla psychicky
narušená mladá žena, která byla vyvedena z mateřské školy a odvezena Policii ČR.

Při příchodu a odchodu z mateřské školy :

  • zvoňte a oznamujte jméno dítěte jednotlivě
  • kontrolujte uzavření dveří
  • nevpouštějte další osoby
V případě pohybu neznámé osoby v budovách MŠ  tuto skutečnost  nahlaste ředitelce školy, zástupkyni  ředitelky, učitelkám, personálu školy.
Zapište si do mobilu kontakty na jednotlivé budovy, ředitelku, zástupkyni ředitelky, školnici, vedoucí školní jídelny.
Obezřetností nás všech chceme předcházet  možnému ohrožení dětí, Vás a zaměstnanců  školy.
Jiřina Tupá
Ředitelka školy
 
Webdesign: SITMP