57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Zápis ukrajinských dětí do mateřských škol – Запис українських дітей до дитячих садків

Zápis ukrajinských dětí do mateřských škol – Запис українських дітей до дитячих садків
Pro cizince, kterým je v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/24, a to ve dnech 14. a 15. června 2023. Bližší informace budou včas zveřejněny na www.plzenskeskoly.cz, www.plzen.eu a na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, додаткова дата зарахування на дошкільну освіту встановлюється з 2023/24 навчального року, 14 та 15 червня 2023 року. Більш детальна інформація буде вчасно опублікована на www.plzenskeskoly.cz, www.plzen.eu і на сайтах окремих дитячих садків.

  Školský obvod Plzeň 4: 64. MŠ, Pod Chlumem 3, 323 00 Plzeň (Doubravka, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Újezd)
Шкільний район Плзень 4: 64-ий Дитячий садок, Под Хлумем 3, 323 00 Плзень (Дубравка, Буковец, Червени Градек, Лобзи, Уєзд)

 

 

 
Webdesign: SITMP