57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Školné

ŠKOLNÉ 
od 1.9.2021 do 30.6.2022 je 600,- Kč.
Měsíčně na číslo účtu 58338311 / 0100 k 5. dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem.
Do poznámky jméno dítěte, třídu a účel platby.
Školné za prázdninový provoz v červenci a srpnu se platí pro přihlášené děti zvlášť a jednorázově.
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 
Webdesign: SITMP